Cách tính tiền cá cược bóng chuyền (https://mb66.icu/) phụ thuộc vào loại kèo mà người chơi đặt cược.

Kèo cá cược đội thắng

Trong loại kèo này, người chơi đặt cược vào đội nào sẽ thắng trận đấu. Nếu người chơi đặt cược đúng đội thắng, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu người chơi đặt cược sai đội thắng, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ: Nếu người chơi đặt cược vào đội A với tỷ lệ cược là 2.00 và đội A thắng trận đấu, thì người chơi sẽ nhận được 2 lần số tiền cược. Nếu người chơi đặt cược vào đội B với tỷ lệ cược là 1.50 và đội B thắng trận đấu, thì người chơi sẽ nhận được 1.5 lần số tiền cược.

Kèo cá cược chấp điểm

Trong loại kèo này, một đội sẽ được chấp một số điểm so với đội kia. Người chơi đặt cược vào đội nào sẽ thắng trận đấu sau khi trừ đi số điểm chấp. Nếu người chơi đặt cược đúng đội thắng sau khi trừ đi số điểm chấp, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu người chơi đặt cược sai đội thắng sau khi trừ đi số điểm chấp, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ: Nếu đội A được chấp 2 điểm và đội B thắng trận đấu với tỷ số 25-23, thì người chơi đặt cược vào đội A sẽ thắng cược. Nếu đội B thắng trận đấu với tỷ số 25-24, thì người chơi đặt cược vào đội B sẽ thắng cược.

Kèo cá cược số điểm

Trong loại kèo này, người chơi đặt cược vào tổng số điểm của cả hai đội trong trận đấu. Nếu tổng số điểm của cả hai đội bằng với số điểm mà người chơi đặt cược, thì người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu tổng số điểm của cả hai đội khác với số điểm mà người chơi đặt cược, thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ: Nếu người chơi đặt cược vào tổng số điểm là 150 và trận đấu kết thúc với tổng số điểm là 152, thì người chơi sẽ thua cược. Nếu trận đấu kết thúc với tổng số điểm là 150, thì người chơi sẽ thắng cược.

Kèo cá cược set

Trong loại kèo này, người chơi đặt cược vào đội nào sẽ thắng một set hoặc số set trong trận đấu. Nếu đội mà người chơi đặt cược thắng một set hoặc số set mà người chơi đặt cược, thì người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu đội mà người chơi đặt cược không thắng một set hoặc số set mà người chơi đặt cược, thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ: Nếu người chơi đặt cược vào đội A thắng set 1 và đội B thắng set 2, thì người chơi sẽ thắng cược nếu cả hai đội thắng một set. Nếu đội A thắng cả hai set, thì người chơi đặt cược vào đội A cũng sẽ thắng cược.

Kèo cá cược điểm số

Trong loại kèo này, người chơi đặt cược vào số điểm của một đội hoặc cả hai đội trong một set. Nếu đội mà người chơi đặt cược ghi được số điểm mà người chơi đặt cược, thì người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu đội mà người chơi đặt cược không ghi được số điểm mà người chơi đặt cược, thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ: Nếu người chơi đặt cược vào đội A ghi được ít nhất 25 điểm trong set 1, thì người chơi sẽ thắng cược nếu đội A ghi được ít nhất 25 điểm trong set 1. Nếu đội A ghi được 24 điểm trong set 1, thì người chơi sẽ thua cược.

Kèo cá cược cầu thủ

Trong loại kèo này, người chơi đặt cược vào cầu thủ nào sẽ ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu. Nếu cầu thủ mà người chơi đặt cược ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu, thì người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu cầu thủ mà người chơi đặt cược không ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu, thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ: Nếu người chơi đặt cược vào cầu thủ A ghi nhiều điểm nhất trong trận

By admin